• રાજગોર પરિવાર - ગુજરાત આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.
  • મહા મૃત્યુંજય યોજનામાં દાન આપીને સમાજના વિકાસમાં મદદરૂપ થઇ શકો છો.
  • રાજગોર પરિવાર - ગુજરાતમાંં આજીવન સભ્ય બનવા માટે સભ્ય અરજી અમને મોકલી શકો છો.
  • રાજગોર પરિવાર - ગુજરાત માં જોડાઈ ને આપણા સમાજના વિકાસમાં મદદરૂપ થઇ શકો છો.

રાજગોર પરિવાર - ગુજરાતની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે

મૃત્યુ નોંધ

સ્વ. ટપુભાઇ(મણિશંકર) ગાંડાભાઈ
26 Apr, 2013
સ્વ. ત્રિવેદી મણિબેન મણિશંકર(ટપુભાઇ)
11 Oct, 2013સમાચાર (NEWS)


રાજગોર બ્રાહ્મણ સમુહ લગ્ન આયોજન-૨૦૧૯

15 Aug, 2019

આજ રોજ સમસ્ત રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ મહુવા શ્રાવણી મળેલ નિમિતે મિટ...યુટ્યુબ ચેનલને જોવા માટે subscribe કરો

08 Aug, 2019

https://www.youtube.com/channel/UC2CuUrPu4YmckjAiARBBjCA

...ગુજરાત સરકાર દ્રારા લાડલી દિકરી યોજના

02 Aug, 2019

ગુજરાત સરકાર દ્રારા લાડલિ દિકરી યોજના જેમા ધોરણ ૧ માં ૪૦...

આયોજનો (EVENTS)

શ્રાવણી બળેવ ઉત્સવ-૨૦૧૯ મહુવા
08/15/2019  થી  08/15/2019

તારીખ:-૧૫/૦૮/૨૦૧૯ ગુરૂવાર ના રોજ શ્રાવણી બળેવ ઉત્સવ-૨૦૧૯ કરવામાં આવ...


ઈનામ વિતરણ
09/11/2018  થી  09/11/2018

મહુવા તાલુકામાં રાજગોર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમા તા:-૦૯/૧૧/૨૦૧૮ ગુરૂવારના ...


પોલીસ ની પરીક્ષા
04/11/2019  થી  04/11/2019

 તારીખ:-૦૬/૦૧/૨૦૧૯ રવિવાર ના રોજ જે કોઈ બ્રહ્મ સમાજના ભાઈઓ બહેનોને ...

Hide Loader